dr inż. Jan Skarżyński

Dyscypliny KBN: nauki leśne
Specjalności: technika leśna, maszynoznawstwo leśne
Stopień naukowy: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalności: leśnictwo, mechanizacja prac leśnych, pozyskiwanie drewna

Zainteresowania naukowe:
Badania ergonomiczne maszyn leśnych, pomiary i analiza hałasu oraz drgań pilarek spalinowych a także innych maszyn leśnych, możliwości diagnozowania stanu technicznego pilarki spalinowej za pomocą emitowanych przez nią wielkości wibroakustycznych, ocena warunków bezpiecznej pracy operatorów pilarek.

Stanowisko i miejsce pracy
starszy wykładowca, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |